Betyg och bedömning

Bild, musik och slöjd i grundskolan

tumnagel

En sammanfattande analys av de nationella ämnesutvärderingarna.

Skolverket har under 2013 genomfört en nationell ämnesutvärdering i bild, musik och slöjd i årskurserna 6 och 9. Bakgrunden är myndighetens behov av kunskap om hur undervisningen fungerar i skolans olika ämnen. Utvärderingen syftar till att ge en bild av både styrkor och utmaningar i bild, musik och slöjd. Underlaget till utvärderingen utgörs av en enkätundersökning i vilken elever, lärare och rektorer har tillfrågats samt av ett antal fördjupningsstudier i respektive ämne. Utvärderingen har genomförts i nära samarbete med forskare som ansvarade för fördjupningsstudierna samt för sammanställning och analys av resultaten för respektive ämne. I denna sammanfattande syntesrapport för utvärderingen lyfter Skolverket främst en del gemensamma styrkor och utmaningar i de tre ämnena bild, musik och slöjd.

Ladda ner som PDF (1128 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
80 kr/st (+porto)
Antal sidor
72
Best nr
15:1484
Tipsa: