Betyg och bedömning

PM - Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2013/2014

I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om betyg och studieresultat i gymnasieskolan våren 2014. OBS! Promemorian har korrigerats den 19 januari 2015. Korrigerade uppgifter är om genomsnittligt betygspoäng på sid 6-10 samt en ökning med 67 elever på IB på sid 1.

Andelen gymnasieelever som fick en yrkesexamen är lägre än andelen elever som fick slutbetyg från ett yrkesförberedande program i den gamla gymnasieskolan. Det visar ny betygsstatistik från den första elevkullen som lämnar den nya reformerade gymnasieskolan, GY 2011. Av de ungdomar som började en yrkesutbildning i GY 2011 tog 66 procent yrkesexamen våren 2014 efter tre års studier. I den tidigare ungdomskullen, som startade hösten 2010, fick 74 procent ett slutbetyg från yrkesförberedande program. Värt att notera är att slutbetyg i den gamla gymnasieskolan och yrkesexamen i den nya gymnasieskolan inte är direkt jämförbara. Ett slutbetyg i den gamla gymnasieskolan kunde innefatta betyget IG i ett eller flera ämnen. För att få yrkesexamen i den nya gymnasieskolan ska eleven ha läst 2 500 poäng, varav 2 250 poäng med minst betyget E. I detta ska gymnasiearbetet, svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 samt minst 400 poäng i programgemensamma ämnen ingå. Av de 41 632 eleverna som började yrkesutbildningar hösten 2010 fick 3 310 (8 %) ett slutbetyg med färre än 2 250 godkända kurspoäng efter tre års studier, våren 2013.

Ladda ner som PDF (465 KB)
Tipsa: