Betyg och bedömning

PM - Slutbetyg i grundskolan, våren 2014

I denna promemoria beskrivs Skolverkets statistik om slutbetyg i grundskolan, våren 2014

För eleverna som gick ut grundskolan i våras ökade det genomsnittliga meritvärdet med 1,7 poäng till 214,8. Samtidigt ökade andelen elever som inte är behöriga till gymnasieskolan från 12,4 procent förra året till 13,1 procent i år. Nytt för i år är att en elev som får godkänt betyg i ett modernt språk som lästs inom ramen för språkvalet får beräkna sitt meritvärde på 17 ämnen istället för 16 ämnen. Sex av tio elever i grundskolan fick godkänt betyg i ett modernt språk och kunde därmed beräkna sitt meritvärde på 17 ämnen.

Ladda ner som PDF (389 KB)
Tipsa: