Betyg och bedömning

Gilla Läsa Skriva

tumnagel

Gilla Läsa Skriva är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för lärare i årskurs 1-6 i grundsärskolan.

Materialet är ett stöd för bedömning utifrån kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk. Det är ett redskap för lärare och elever som tydliggör progressionen i elevernas läs- och skrivutveckling och ger lärare möjlighet att observera och systematiskt iaktta elevernas förmågor inom olika områden av betydelse för språkutveckling.

Vill du köpa materialet i tryckt format använder du dig av den här beställningsblanketten..

Till materialet finns inspelade elevexempel som du får tillgång till när du loggar in i vår bedömningsportal.

Ladda ner som PDF (3518 KB)
Tipsa: