Betyg och bedömning

PM - Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2012/13

I denna promemoria beskrivs Skolverkets statistik om betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2012/13.

Andelen elever som lämnar gymnasieskolan med ett slutbetyg inom tre år har legat på runt 68-69 procent de senaste nio åren, men ökar våren 2013 till 71 procent. Detta framgår av Skolverkets senaste statistik om betyg och studieresultat inom gymnasieskolan. En tänkbar förklaring är gymnasiereformen Gy11 som medför att avgångskullen 2013 inte har samma förutsättningar att fortsätta läsa sina program med den efterföljande elevkullen.

Ladda ner som PDF (182 KB)
Tipsa: