Betyg och bedömning

Kommentarmaterial till kunskapskraven i geografi

tumnagel

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för hur kunskapskraven i geografi är konstruerade.

Materialet ger förslag på vilka bedömningsaspekter lärare kan använda för att bedöma kvaliteten i elevernas resonemang, sambandsbeskrivningar och begreppsanvändning.

Ladda ner som PDF
Tipsa: