Betyg och bedömning

Kommentarmaterial till kunskapskraven i modersmål

tumnagel

Det här materialet syftar till att ge lärare stöd i hur de kan resonera när de bedömer elevers kunskaper utifrån kunskapskraven.

I materialet presenteras en mängd bedömningar som verksamma lärare har gjort av autentiska elevexempel.

Ladda ner som PDF
Tipsa: