Betyg och bedömning

Kunskapsbedömning inom särskild utbildning för vuxna

tumnagel

Det här materialet ska stödja lärare inom särskild utbildning för vuxna i arbetet med att utveckla sin bedömarkompetens, både när det gäller kunskapsbedömning av eleven och när det gäller bedömning av den egna undervisningen.

Kunskapsbedömning är en pedagogisk kärnfunktion och en central del i lärarens arbete. En framåtsyftande kunskapsbedömning, kommunicerad till eleven, kan ge stöd för lärandet. Tanken med det här materialet är att det ska stödja lärare inom särskild utbildning för vuxna i arbetet med att utveckla sin bedömarkompetens, både när det gäller kunskapsbedömning av eleven och när det gäller bedömning av den egna undervisningen. Delar av innehållet är hämtat från Skolverkets stödmaterial Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stödmaterialet kan tjäna som underlag i kollegiala diskussioner om bedömning. Varje kapitel avslutas med några förslag på diskussionsfrågor.

Ladda ner som PDF
Tipsa: