Betyg och bedömning

Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk inom ramen för språkval/muntligt

tumnagel

Syftet med det här materialet är att ge lärare stöd i hur de kan resonera när de bedömer elevers kunskaper utifrån kunskapskraven.

I materialet presenteras en mängd bedömningarsom verksamma lärare har gjort av autentiska elevexempel. För vart och ett av språken franska, spanska och tyska finns inspelade elevsamtal, samt den uppgift som legat till grund för samtalen. Du hittar uppgiften och elevexempel här.

Ladda ner som PDF (255 KB)
Tipsa: