Betyg och bedömning

Dags för betyg - översatt till tigrinya

tumnagel

En broschyr för vårdnadshavare om betyg och betygssättning i årskurs 6.

Broschyren riktar sig främst till vårdnadshavare vars barn går i årskurs 4-6 och innehåller information om elevernas rättigheter, betygsskalan, de nationella proven samt vad som gäller om ditt barn är frånvarande från skolan.

Ladda ner som PDF (253 KB)
Tipsa: