Betyg och bedömning

Betygsskalan och betygen B och D

tumnagel

Det här stödmaterialet är till för att stödja en likvärdig tillämpning av bestämmelserna kring betygsskalan och betygen B och D och riktar sig till alla lärare som sätter betyg och till rektorer.

I materialet presenteras bakgrunden till betygsskalan, några allmänna utgångspunkter för betygssättning och tre frågor som stöd i tolkningen av ”till övervägande del” för betygen B och D.

Vidare exemplifieras en process som lärare kan gå igenom vid betygsättningen. I exemplet beskrivs vilka överväganden en lärare gör i olika skeden av processen och hur läraren kommer fram till och kan motivera att något av betygen B och D ska sättas.

Den första versionen av det här stödmaterialet togs fram 2012 och reviderades 2016.

Ladda ner som PDF (2732 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
25 kr/st (+porto)
Antal sidor
24
Best nr
16:1543
Tipsa: