Betyg och bedömning

Ämnesproven 2011 i grundskolans årskurs 9 och specialskolan årskurs 10

tumnagel

I denna rapport redovisas resultaten på ämnesproven som genomfördes vårterminen 2011 i grundskolans åk 9 och specialskolans åk 10. Rapportens syfte är att ge en nationell bild av resultaten. Rapporten vänder sig till lärare, skolledare, huvudmän för utbildningen samt övriga intresserade.

I denna rapport redovisas resultaten av 2011 års nationella ämnesprov i engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk, biologi, fysik och kemi. Resultaten 2011 skiljer sig inte i någon större utsträckning från tidigare års resultat för ämnesproven.

Ladda ner som PDF (2718 KB)
Tipsa: