Betyg och bedömning

TIMSS, TIMSS Advanced och betygen

tumnagel

Analys av sambandet mellan svenska betyg och de internationella TIMSS-studierna

Sverige deltar i flera internationella studier som syftar till att jämföra elevers kunskaper mellan länder och över tid. Under slutet av 2016 presenterades resultaten från två av de internationella studier som genomfördes 2015, TIMSS och TIMSS Advanced. Denna rapport syftar till att beskriva sambandet mellan de svenska elevernas resultat från de två TIMSS-studierna och deras betyg och resultat på nationella prov. Analyserna som presenteras i rapporten visar att samstämmigheten mellan dessa olika mått på elevers kunskaper är god. Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare och forskare.

Ladda ner som PDF (1243 KB)
Tipsa: