Betyg och bedömning

Uppdrag om bedömningsstöd inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Redovisning av uppdrag om material för att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Redovisning av uppdraget att ta fram ett material för att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå i kurserna svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska och sam-hällskunskap givet i regleringsbrev för budgetåret 2015.

Ladda ner som PDF (342 KB)
Tipsa: