Betyg och bedömning

"Det är mer på allvar nu"

tumnagel

Föräldrars erfarenheter av betyg i årskurs 6

Författare: Anna Brismark, Anna Hulling, Johan Samuelsson, Martin Stolare

Denna rapport presenterar delresultat från utvärderingen av betyg från årskurs 6 och utgår ifrån intervjuer med vårdnadshavare till elever i årskurs 6. Resultaten visar på att många vårdnadshavare lyfter fram utvecklingssamtalet som den viktigaste informationskällanvad gäller elevens kunskapsutveckling och att tillgången till information är en fråga om kvalitet och inte kvantitet. Vidare visar resultaten att många vårdnadshavare upplever att eleverna anstränger sig mer när de får betyg men att detta är förknippat med högre stress.

Denna publikation uttrycker inte nödvändigtvis Skolverkets ställningstagande. Författare svarar självständigt för innehållet och anges vid referens till publikationen.

Ladda ner som PDF (1473 KB)
Tipsa: