Betyg och bedömning

Betygssystem i internationell belysning

tumnagel

Denna kunskapsöversikt har tagits fram på uppdrag av Skolverket.

Författare: Christian Lundahl, Magnus Hultén, Sverre Tveit

Denna rapport har tagits fram inom ramen för utvärderingen av betyg från årskurs 6 samt utvärderingen av den nya betygsskalan samt kunskapskravens utformning. Rapporten behandlar temat betyg och kunskapskrav ur ett internationellt och komparativt perspektiv och består av en jämförelse mellan olika länders betygssystem.

Denna publikation uttrycker inte nödvändigtvis Skolverkets ställningstagande. Författare svarar självständigt för innehållet och anges vid referens till publikationen.

Ladda ner som PDF (8622 KB)
Tipsa: