Betyg och bedömning

Att få sina första betyg

tumnagel

En rapport om elevers berättelser om sina erfarenheter av att få betyg i årskurs 6

Författare: Ragnhild Löfgren och Håkan Löfgren

Denna rapport presenterar delresultat från utvärderingen av betyg från årskurs 6 och utgår ifrån intervjuer med elever. Sammantaget visar resultaten att det har betydelse hur och i vilken omfattning det talas om betyg i elevernas närmsta omgivning för hur eleverna sedan förhåller sig till betygen.

Denna publikation uttrycker inte nödvändigtvis Skolverkets ställningstagande. Författare svarar självständigt för innehållet och anges vid referens till publikationen.

Ladda ner som PDF (1389 KB)
Tipsa: