Betyg och bedömning

PM - Betyg i årskurs 6, vårterminen 2017

I den här promemorian beskrivs terminsbetygen i årskurs 6 vårterminen 2017 utifrån den officiella statistiken. Det är nu femte året som eleverna får betyg i årskurs 6.

Våren 2017 har 77,7 procent av eleverna uppnått godkända betyg (A–E) i alla ämnen de läst. Jämfört med våren 2016 har andelen elever som uppnått godkänt i alla ämnen minskat med 1,5 procentenheter. Det genomsnittliga antalet ämnen eleverna läst har dock ökat något under de senaste åren. Vid jämförelser över tid av andelen elever som uppnått godkänt betyg i alla ämnen bör detta beaktas. Våren 2017 har 81 procent av flickorna och 74,6 procent av pojkarna uppnått godkända betyg (A–E) i alla ämnen de läst. Såväl bland flickor som pojkar har andelen som uppnår godkända betyg i alla ämnen minskat jämfört med förra läsåret. Våren 2017 avslutade 111 139 elever årskurs 6. Antalet elever i årskurs 6 har ökat med omkring 2 700 elever, jämfört med föregående läsår.

Ladda ner som PDF (119 KB)
Tipsa: