Ekonomi och organisation

Finns förstelärarna där de bäst behövs?

tumnagel

Nej, förstelärarna finns inte i högre grad på skolor med svårare förutsättningar. Skolor som har förstelärare har inte lägre meritvärden eller föräldrar med lägre utbildningsnivå än de som inte har förstelärare. Inte heller är andelen nyinvandrade elever högre på de skolor som har förstelärare.

Detta PM beskiver att resursfördelningen till huvudmännen, i form av förstelärare, inte tycks påverkas av elevsammansättningen utan av andra faktorer. Lönerna är dessutom genomsnittligt något lägre för förstelärare på skolor som har störst utmaningar. Analysen tyder inte på att statsbidraget för karriärtjänsterna används på ett kompensatoriskt sätt.

Ladda ner som PDF (732 KB)
Tipsa: