Ekonomi och organisation

Bidrag till skolans utveckling. Fokus på: Hur kommuner tar del av statsbidrag 2011-2014

tumnagel

Det är stor variation i hur kommuner tar del av det statliga stödet till skolan. Det största hindret för att delta är kravet på att kommunerna själva måste finansiera delar av satsningen.

Under 2014 fördelade Skolverket drygt 7 miljarder kronor i 65 olika statsbidrag. Ungefär 90 procent av pengarna går till kommunerna, men deltagandet varierar stort mellan olika kommuner. I söder deltar fler statsbidragssatsningar än i norr, och storstäder och större städer deltar i fler satsningar än övriga kommuner. Kommunerna anser att de har behov av bidragen och att de gynnar utvecklingsinsatser, men det finns faktorer som gör att man väljer att inte delta. Ett av de största hindren för att ta del av bidragen är krav på medfinansiering. Andra hinder är ökade lönekostnader, oro för att statsbidraget ska försvinna samt svårigheter att hitta lärare med rätt kompetens. Skolverket menar att statsbidragen behöver anpassas mer till skolor och kommuners behov för att göra bäst nytta.

Ladda ner som PDF (2317 KB)
Tipsa: