Ekonomi och organisation

Skolverkets lägesbedömning 2015

tumnagel

En undervisning som möter varje elev. Rätt förutsättningar för lärare och rektorer. En långsiktig styrning och ett förtydligat ansvarstagande. Dessa tre övergripande utvecklingsområden lyfter Skolverket fram som allra viktigast för att möta skolans utmaningar.

Här redovisar Skolverket sin samlade bedömning av situationen och utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning. Rapporten innehåller även en kort redogörelse för trender och tendenser samt tematiska fördjupningar om eleverna, professionen och skolans styrning. Skolverkets förhoppning är att lägesbedömningen kommer att fungera som underlag för den nationella politiken och det utvecklingsarbete som pågår lokalt bland huvudmän och i skolor.

Ladda ner som PDF (754 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
80 kr/st (+porto)
Antal sidor
76
Best nr
15:1470
Tipsa: