Ekonomi och organisation

Beskrivande data 2014

tumnagel

Beskrivande data är en årlig rapport som ger en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskola, skola och vuxenutbildning.

Rapporten kan beskrivas som Skolverkets "statistiska årsbok". Den beskriver organisationen, kostnader och resultat i varje verksamhetsform. Skillnader mellan olika huvudmän och utbildningsanordnare samt viktiga förändringar jämfört med tidigare år redovisas också. Dessutom innehåller rapporten ett avsnitt som beskriver hur Sverige klarar sig vid internationella jämförelser. I rapporten ingår även ett fördjupningskapitel, som denna gång belyser skillnader mellan skolenheter inom grundskolan.

Ladda ner som PDF (6011 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
140 kr/st (+porto)
Antal sidor
200
Best nr
15:1442
Tipsa: