Ekonomi och organisation

Privata aktörer inom förskola och skola

tumnagel

En nationell kartläggning av enskilda huvudmän och ägare

I Sverige finns det mer än 2 500 enskilda huvudmän som driver en förskola, grundskola eller gymnasieskola. De allra flesta av huvudmännen är små. De driver endast en förskola eller skola. Samtidigt går en förhållandevis stor del av eleverna på skolor som ägs av ett fåtal aktiebolag. I denna rapport kartläggs de aktörer som driver eller äger landets fristående förskolor och skolor. Hur många och vilka aktörerna är redovisas i rapporten, likaså hur de skiljer sig från varandra vad gäller till exempel deras storlek och driftsformer. Förhoppningen är att rapporten bidrar till en ökad kunskap om skolmarknadens aktörer.

Ladda ner som PDF

Beställ tryckt version:

Pris
80 kr/st (+porto)
Antal sidor
68
Best nr
14:1410
Tipsa: