Ekonomi och organisation

Svensk utlandsundervisning i siffror 2014

tumnagel

Skolverket presenterar här 2014 års rapport om svensk utlandsundervisning.

Rapporten innehåller information om lärare och elever, skolornas lokalisering,resultat och kostnader. Uppgifterna samlas in årligen och ingår i det nationella uppföljningssystemet för skolväsendet. I rapporten redovisas utvecklingen under tre år av verksamheten.Materialet som publiceras i denna rapport är avsett att användas vid diskussionerkring planering av undervisningen och som underlag för jämförelser mellan verksamheterna i den mån det är möjligt. Rapportens målgrupp är iförsta hand de som är ansvariga för verksamhet vid de svenska utlandsskolorna, distansundervisning, svenska sektioner vid internationella och nationella skolor samt kompletterande svensk undervisning.

Ladda ner som PDF (671 KB)
Tipsa: