Ekonomi och organisation

Totala kostnader för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning 2013

Redovisning av uppdrag om bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2013

Skolverket ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2014 redovisa och analysera de totala kostnaderna för föregående budgetår för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, grundskolan inklusive förskoleklassen, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen - fördelade på grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning – samt särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Ladda ner som PDF
Tipsa: