Ekonomi och organisation

Kostnader - Riksnivå 2013

tumnagel

Sveriges officiella statistik om förskola,skola och vuxenutbildning. Del 3, 2013

Skolverket presenterar här den tredje och sista delen av 2013 års officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Denna rapport redovisar "Kostnader" och omfattar alla verksamhetsformer som ligger inom Skolverkets ansvarsområde. SCB har på Skolverkets uppdragproducerat den statistik som presenteras här.Från och med 2004 publiceras Skolverkets offi ciella statistik enbart på Skolverkets hemsida. För att öka tillgängligheten till Skolverkets statistik har en omarbetning av statistiksidan genomförts och tagits i drift i mars 2007. Statistiken presenteras där per verksamhetsform på riksnivå (officiell statistik), länsnivårespektive kommunnivå. Uppgifterna samlas därefter i rapportserien med officiell statistik Utbildningsresultat Riksnivå, Barn, elever och personal Riksnivå resp. Kostnader Riksnivå.

Ladda ner som PDF
Tipsa: