Ekonomi och organisation

PM - Kostnader 2012

I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om kostnader i förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning 2012.

Av de stora skolformerna har kostnaden per elev ökat mest i gymnasieskolan jämfört med föregående år. Den genomsnittliga kostnaden per elev i gymnasieskolan var 103 900 kronor år 2012, en ökning med 3 procent. Kostnaden per barn i förskolan och per elev i grundskolan ökade båda med 2 procent jämfört med 2011. Kostnaden per barn i förskolan var 125 700 kronor och per elev i grundskolan 93 000 kronor år 2012.

Ladda ner som PDF (149 KB)
Tipsa: