Ekonomi och organisation

Avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2012

tumnagel

Mer än tio år har passerat sedan maxtaxan infördes, och för första gången sedan2006 genomför Skolverket en kartläggning av avgifterna i förskola, fritidshem och pedagogiskomsorg.

Antalet kommuner som erbjuder längre vistelsetider än 15 timmar per vecka i förskolanför barn vars föräldrar är arbetslösa har ökat från 29 till 44 kommuner (femprocentenheter) under perioden 2006 till 2012. En liknande ökning (från 17 till 30kommuner) har skett när det gäller barn till föräldralediga.Inkomstökningar och ett oförändrat avgiftstak medför att en ökande andel av hushållenhar inkomster som överstiger inkomsttaket (62 % av hushållen år 2011 jämförtmed 42 % år 2006). En majoritet av hushållen undgår därmed marginaleff ekter vidökad inkomst.

Ladda ner som PDF
Tipsa: