Ekonomi och organisation

Totala kostnader för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning 2016

Redovisning av uppdrag om bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2016.

Denna rapport redovisar en bedömning och analys av följande kostnader: För förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, grundsärskola samt gymnasiesärskola redovisas kommunernas kostnader för kommunal och enskild verksamhet sammantaget. Uppgifter för kommunal vuxenutbildning redovisas dels uppdelat på grundläggande vuxenutbildning respektive gymnasial vuxenutbildning avseende kommunal och annan utbildningsanordnare, dels för kommunal vuxenutbildning med enbart kommunal utbildningsanordnare. Uppgifter för särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare redovisas totalt för kommunal och annan utbildningsanordnare. Uppgifter för övriga verksamhetsformer och huvudmän omfattas inte av rapporten.I rapportens tabeller benämns 2016 års kostnader som preliminära. I Skolverkets officiella statistik som publiceras årligen i september, redovisas definitiva uppgifter om kostnader på riksnivå. Där redovisas även uppgifter för de fristående skolorna.

Ladda ner som PDF (243 KB)
Tipsa: