Ekonomi och organisation

PM - Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2014

I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet kalenderåret 2014.

I denna promemoria beskrivs Skolverkets kostnadsstatistik för kalenderåret 2014. Uppgifter som redovisas är bland annat kostnader totalt, kostnad per barn/elev, kostnad per kostnadsslag t.ex. lokalkostnader och undervisningskostnader.

Promemorian inleds med ett avsnitt som sammanfattar totala kostnader i samtliga verksamheter, följt av en mer utförlig beskrivning av de tre största skolformernas kostnadsstatistik. I bilaga 1 görs en jämförelse i fasta priser för samtliga verksamhetsformer i totala kostnader och kostnader per barn/elev.

Ladda ner som PDF (183 KB)
Tipsa: