Ekonomi och organisation

1-50 av 68 träffar

 1. Finns förstelärarna där de bäst behövs?

  Nej, förstelärarna finns inte i högre grad på skolor med svårare förutsättningar. Skolor som har förstelärare har inte lägre meritvärden eller föräldrar med lägre utbildningsnivå än de som inte har förstelärare. Inte heller är andelen nyinvandrade elever högre på de skolor som har förstelärare.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (732 KB)
 2. Skolverkets lägesbedömning 2015

  En undervisning som möter varje elev. Rätt förutsättningar för lärare och rektorer. En långsiktig styrning och ett förtydligat ansvarstagande. Dessa tre övergripande utvecklingsområden lyfter Skolverket fram som allra viktigast för att möta skolans utmaningar.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (754 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   80 kr (+porto)
  Antal sidor
  76
 3. Beskrivande data 2014

  Beskrivande data är en årlig rapport som ger en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskola, skola och vuxenutbildning.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (6011 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   140 kr (+porto)
  Antal sidor
  200
 4. Kostnader - Riksnivå. Del 3, 2012

  Denna rapport redovisar "Kostnader" och omfattar alla verksamhetsformer som ligger inom Skolverkets ansvarsområde. SCB har på Skolverkets uppdrag producerat den statistik som presenteras här. Webtext: Kostnader för alla verksamhetsformer inom Skolverkets ansvarsområde.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (754 KB)
 5. Kommunalt huvudmannaskap i praktiken

  Det finns skilda meningar i kommunerna om vem som har huvudmannens uppdrag och hur det ska hanteras. Det innebär att statliga mål prioriteras ned och att eleverna inte får tillräckliga kunskaper.

  Utgiven år
  2012
  Info
  1 bilagor
  Ladda ner som PDF (819 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   65 kr (+porto)
  Antal sidor
  70

Paginering för sökresultat: