Elevhälsa

Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling

tumnagel

Artikeln fokuserar främst på rektors ansvar och ledning inom elevhälsan.

Rektor har en huvudroll i styrningen av elevhälsan. I skollagen från 2010 nämns rektor 120 gånger jämfört med 20 gånger från lagen 1985. Monika Törnsén, fil dr, redovisar i den här artikeln resultaten från drygt 150 intervjuer med personal inom elevhälsan. I artikeln "Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling" är fokus främst på rektors ansvar och ledning.

Ladda ner som PDF (450 KB)
Tipsa: