Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

tumnagel

Det råder ett ömsesidigt samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. God hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande.

Redan i propositionen Hälsa, Lärande, Trygghet 2001 lyftes dialektiken mellan lärande och hälsa liksom elevhälsans främjande och förebyggande arbete. Begrepp som sedan återkommit i skrivningarna om elevhälsan i skollagen 2010. Agneta Nilsson, undervisningsråd på Skolverket, utvecklar här begreppen i artikeln: ”Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.”

Ladda ner som PDF (473 KB)
Tipsa: