Elevhälsa

Skolverkets lägesbedömning 2017

tumnagel

En skola som möter varje elev. Strategier för lärarförsörjningen. Kvalitet i varje skolform. Skolans förmåga att möta nyanlända elever. Dessa fyra utvecklingsområden lyfter Skolverket fram som allra viktigast för att möta den svenska skolans utmaningar.

I Skolverkets lägesbedömning 2017 redovisar Skolverket sin samlade bedömning av situationen och utvecklingen i skolväsendet. Rapporten innehåller även statistik och tematiska fördjupningar om barnen och eleverna, lärare och annan skolpersonal och om vuxenutbildningen.

Skolverkets förhoppning är att lägesbedömningen kommer att fungera som underlag för den nationella politiken och det utvecklingsarbete som pågår lokalt bland huvudmän och i skolor.

Ladda ner som PDF (604 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
90 kr/st (+porto)
Antal sidor
90
Best nr
17:1555
Tipsa: