Elevhälsa

Uppdrag om kunskapsstöd gällande anmälningsskyldighet

Delredovisning av uppdrag om att utarbeta och sprida ett kunskapsstöd

Uppdraget innebär att utarbeta och sprida ett kunskapsstöd till personal i förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för vägledning i hur anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen ska tolkas och tillämpas.

Ladda ner som PDF
Tipsa: