Elevhälsa

Elevhälsan i skolan – teman med variationer

tumnagel

Forskaren Jonas Höög, Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet, bygger sin artikel på drygt 150 intervjuer med rektorer, lärare och elevhälsans personal.Han delar in sitt intervjumaterial kring fyra begrepp - struktur, kultur, politik och individ.

Ladda ner som PDF (456 KB)
Tipsa: