Elevhälsa

Elevhälsan. En specialpedagogisk överblick.

tumnagel

Artikel ger en historisk tillbakablick på specialpedagogiskt stöd som elever har erbjudits i skolan sedan början av 1900-talet fram till idag. Även ansvaret för och urvalet av elevers behov av detta stöd beskrivs liksom den kompetenssom lärare ansetts behöva.

Specialpedagogiskt stöd har erbjudits i skolan sedan början av 1900-talet. Inger Tinglev, fil dr, beskriver här hur detta stöd har sett olika ut genom åren. I artikeln "En specialpedagogisk överblick" gör hon även en kort beskrivning av forskning om specialundervisningens effekter och deras perspektiv.

Ladda ner som PDF (441 KB)
Tipsa: