Elevhälsa

Väpnat våld i skolan - hur skolor kan agera om det händer

tumnagel

En skrift som ska ge stöd för att höja medvetenheten kring frågan om väpnat våld i skolan. Skriftens fokus är hur skolpersonal kan tänka och agera i en akut fas av väpnat våld.

Frågan om väpnat våld kan tas upp i samband med att andra säkerhetsfrågor i skolan behandlas, som exempelvis brand. Skriften handlar om väpnat våld i skolan och vänder sig till skolledningar, skolpersonal och säkerhetsansvariga i kommunerna. Innehållet i den här skriften kan då utgöra utgångspunkt för diskussioner anpassade efter den enskilda skolans specifika förutsättningar. Skriften kan också fungera som ett underlag för skolledare som muntligen vill informera skolpersonal om olika strategier vid väpnat våld i skolan. Utgivare av denna skrift är Skolverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Beställ tryckt version:

Pris
20 kr/st (+porto)
Antal sidor
16
Best nr
14:1398
Tipsa: