Elevhälsa

Alla skolor ska bli bra skolor

tumnagel

Den kunnige och engagerade läraren ger varje elev möjlighet att utveckla kunskaper och värden som leder till att eleverna når de nationella målen.

Den kunnige och engagerade läraren ger varje elev möjlighet att utveckla kunskaperoch värden som leder till att eleverna når de nationella målen. Undervisningen stimulerar också viljan och lusten att lära mer. Undervisningen utgår från skolans styrdokument, ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Läraren anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar genom bredd och variation i val av metoder. Atmosfären präglas av öppenhet, trygghet och arbetsro.

Ladda ner som PDF

Beställ tryckt version:

Pris
5 kr/st (+porto)
Antal sidor
34
Best nr
13:1394
Tipsa: