Elevhälsa

Lägesrapport avseende verksamheten inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet 2013

Avrapportering av de insatser Skolverket genomfört inom ramen för den nationella ANDT-strategin

För att följa upp regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken ska berörda myndigheter varje år (1 oktober) lämna sina lägesrapporter till regeringen. Lägesrapporten ska innehålla en omvärldsanalys där myndigheterna redogör för kortsiktiga förändringar inom sina verksamheter och inom sitt ansvarsområde som har relevans för genomförandet av ANDT-strategin.

Ladda ner som PDF
Tipsa: