Elevhälsa

Skolgång för nyanlända elever - exempel och inspiration från kommuner

tumnagel

Inspirationsmaterialet beskriver hur ett antal kommuner arbetar med frågor som rör mottagande och nyanlända elevers lärande. Här finns också exempel på hur det går att arbeta för att ge nyanlända elever så goda förutsättningar som möjligt.

Kommuners mottagande, organisation och arbetssätt behöver vara i ständig utveckling, inte minst för att det allmänt sett tar längre tid för nyanlända elever att nå skolans mål än för elever som är födda i Sverige. Kommuner har mycket att lära av varandra, även om alla behöver utgå från sina egna förutsättningar. Det här är en möjlighet till inspiration i det fortsatta utvecklingsarbetet. Ett samarbete mellan Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Tipsa: