Elevhälsa

Slutredovisning av uppdraget inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

Slutredovisning av uppdrag avseende verksamheten inom området alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet 2011 – 2014

Skolverkets kartläggning visade bland annat att skolor behöver stöd i att arbeta tobaksförebyggande och i hur de kan utveckla den ämnesövergripande ANDT-undervisningen.Skolverket har genomfört insatser som har haft en bred ansats i att stödja skolors generella arbete med skolframgång. Det har bland annat gjorts genom att tydliggöra den forskning som visar på vikten av skolframgång som en viktig skyddsfaktor. Skolverket har tagit fram stödmaterial, rapporter, filmer samt genomfört konferenser, högskolekurser, webbinarier, seminarier.

Ladda ner som PDF (283 KB)
Tipsa: