Elevhälsa

Lägesrapport avseende verksamheten inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet 2014

Redovisning av de insatser myndigheten genomfört inom ramen för den nationella ANDT-strategin under tidsperioden 1 okt 2013-1 okt 2014.

Skolverket ska inom ramen för sitt uppdrag (2011-2014) erbjuda utbildningsinsatser med syftet att stödja skolornas undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak. I uppdraget ingår också att stödja skolornas generella arbete med skolframgång och ett gott skolklimat med en inriktning på hälsofrämjande skolutveckling.

Skolverkets särskilda ANDT-uppdrag, som inleddes under år 201, avslutas den 31 oktober 2014.

Ladda ner som PDF
Tipsa: