Inflytande

1-20 av 33 träffar

  1. Attityder till skolan 2015

    Skolverkets attitydundersökning spänner över ett brett spektrum av frågor. Det handlar bland annat om trivsel och trygghet, relationen mellan elever och lärare, lärarnas kompetens, stress och krav i skolan samt kränkningar.

    Utgiven år
    2016
    Info
    10 bilagor
    Ladda ner som PDF (1196 KB)

    Beställ tryckt version:

    Pris
     100 kr (+porto)
    Antal sidor
    102
  2. Participation for learning

    Democratic values, student participation and student influence should be as central to education as knowledge of different school subjects. This is clearly stated in the Swedish Education Act and the Swedish curricula.

    Utgiven år
    2016
    Språk
    Engelska
    Ladda ner som PDF (445 KB)

    Beställ tryckt version:

    Pris
     30 kr (+porto)
    Antal sidor
    94
  3. Delaktighet för lärande

    Denna kunskapsöversikt lyfter fram forskning som handlar om vad delaktighet och inflytande innebär och hur man kan arbeta med elevers inflytande över beslutsprocesser och elevaktiv undervisning.

    Utgiven år
    2015
    Ladda ner som PDF (351 KB)

    Beställ tryckt version:

    Pris
     30 kr (+porto)
    Antal sidor
    88
  4. Alla skolor ska bli bra skolor

    Den kunnige och engagerade läraren ger varje elev möjlighet att utveckla kunskaper och värden som leder till att eleverna når de nationella målen.

    Utgiven år
    2014
    Ladda ner som PDF

    Beställ tryckt version:

    Pris
     5 kr (+porto)
    Antal sidor
    34
  5. Attityder till skolan 2012

    Attitydundersökningen spänner över ett brett spektrum av frågor som trivsel och trygghet, relationen mellan elever och lärare, lärarnas kompetens, stress och krav i skolan samt kränkningar. Ett viktigt syfte med undersökningen är att bidra till fördjupad diskussion om skolan.

    Utgiven år
    2013
    Ladda ner som PDF

    Beställ tryckt version:

    Pris
     80 kr (+porto)
    Antal sidor
    148
  6. Attityder till vuxenutbildningen 2012

    Vad tycker elever och lärare om vuxenutbildningen? Hur individanpassad är utbildningen, kan elever studera i den takt de själva vill och hur ser lärarna på sina förutsättningar att lyckas individualisera utbildningen?

    Utgiven år
    2013
    Info
    1 bilagor
    Ladda ner som PDF

    Beställ tryckt version:

    Pris
     100 kr (+porto)
    Antal sidor
    96
  7. Risk för IG

    Rapporten ger en bild av gymnasieskolors arbete med hjälp och stöd till elever som riskerar att inte nå målen för utbildningen.

    Utgiven år
    2010
    Ladda ner som PDF (370 KB)

    Beställ tryckt version:

    Pris
     50 kr (+porto)
    Antal sidor
    64
  8. Attityder till skolan 2009

    Elevernas och lärarnas attityder till skolan. Det handlar bland annat om trivsel och trygghet, relationen mellan elever och lärare, stress m.m.

    Utgiven år
    2010
    Info
    6 bilagor
    Ladda ner som PDF (2075 KB)

    Beställ tryckt version:

    Pris
     75 kr (+porto)
    Antal sidor
    148

Paginering för sökresultat: