IT i skolan

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – digitala verktyg, lärande och kommunikation

Med digitala verktyg i undervisningen kan eleverna få djupare kunskap om både ett ämne och om hur modern teknik kan användas för att söka kunskap och kommunicera med andra.

Ladda ner som PDF (379 KB)
Tipsa: