Kompetensutveckling

1-20 av 37 träffar

 1. Utvärdering av Läslyftet - delrapport 3

  Det här är den tredje rapporten inom den nationella utvärderingen av Läslyftet. Det är en utvärdering av Läslyftets moduler, material för kompetensutveckling. Forskare har utvärderar de 14 modulerna som deltagande skolor kunde välja bland under läsåret 2016/17.

  Utgiven år
  2017
  Ladda ner som PDF (1311 KB)
 2. Utvärdering av Läslyftet − delrapport 1

  Denna rapport är den första delen av en utvärdering av Läslyftet, kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik. Material som lärare och förskollärare använder inom Läslyftet är utformat som moduler och Umeå universitet utvärderat de 13 första modulerna.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (884 KB)
 3. It-användning och it-kompetens i skolan

  Rapporten visar att det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och att användningen ökar i samtliga skolämnen. Samtidigt skiljer sig användningen stort mellan de elever som fått, eller fått låna, en egen dator av skolan jämfört med de som delar med andra.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (658 KB)
 4. Fortbildning för rektorer: Måldokument

  Fortbildningen ska vara ett stöd i att fördjupa och utveckla det pedagogiska ledarskapet utifrån tydligare krav i skollag (2010:800) och nya eller reviderade läroplaner samt utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (101 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
  Gratis, porto tillkommer
  Antal sidor
  7
 5. Vad gör försteläraren?

  Förstelärarens arbetsuppgifter är ofta knutna till ett särskilt undervisningsämne som matematik, svenska, engelska, teknik och naturorienterade ämnen i kombinationen med olika utvecklingsuppdrag.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (1215 KB)

Paginering för sökresultat: