Kränkande behandling

1-19 av 19 träffar

 1. Attityder till skolan 2015

  Skolverkets attitydundersökning spänner över ett brett spektrum av frågor. Det handlar bland annat om trivsel och trygghet, relationen mellan elever och lärare, lärarnas kompetens, stress och krav i skolan samt kränkningar.

  Utgiven år
  2016
  Info
  10 bilagor
  Ladda ner som PDF (1196 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   100 kr (+porto)
  Antal sidor
  102
 2. Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar

  I denna antologi presenteras åtta studier kring frågor som Skolverkets Utvärdering av metoder mot mobbning 2011 gav upphov till. Studierna bygger på data från utvärderingen och har gjorts av forskare som deltog i det arbetet.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF

  Beställ tryckt version:

  Pris
   120 kr (+porto)
  Antal sidor
  192
 3. Redovisning av uppdrag om s.k. maktlekar

  Det är oacceptabelt att barn eller elever utsätts för kränkningar, trakasserier och våld som en del av lekar. När sådant sker i skolan ska det åtgärdas och vid behov ska det förebyggas menar Skolverket.

  Utgiven år
  2013
  Info
  1 bilagor
  Ladda ner som PDF
 4. Attityder till skolan 2009

  Elevernas och lärarnas attityder till skolan. Det handlar bland annat om trivsel och trygghet, relationen mellan elever och lärare, stress m.m.

  Utgiven år
  2010
  Info
  6 bilagor
  Ladda ner som PDF (2075 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   75 kr (+porto)
  Antal sidor
  148
 5. Diskriminerad, trakasserad, kränkt?

  OBS! Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. På grund av detta kan delar av innehållet i publikationen vara inaktuellt. Läs mer om ändringen i diskrimineringslagen i länken nedan.

  Utgiven år
  2009
  Ladda ner som PDF (3112 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   65 kr (+porto)
  Antal sidor
  111

Paginering för sökresultat:

 • Du läser nu sökresultat sida 1