1-20 av 81 träffar

 1. Attityder till skolan 2015

  Skolverkets attitydundersökning spänner över ett brett spektrum av frågor. Det handlar bland annat om trivsel och trygghet, relationen mellan elever och lärare, lärarnas kompetens, stress och krav i skolan samt kränkningar.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (1196 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   100 kr (+porto)
  Antal sidor
  102
 2. Introduktionsperiod för lärare och förskollärare

  Ett aktuellt stödmaterial för introduktionsperioden har efterfrågats av huvudmän, skolledare, olika personalkategorier, fackliga organisationer och nyanställda. Denna skrift riktar sig till alla berörda och ska vara ett stöd vid genomförandet av introduktionsperioden.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (494 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   30 kr (+porto)
  Antal sidor
  28
 3. Skolreformer i praktiken

  Den här rapporten handlar om hur en rad reformer landade i grundskolans vardag. I fokus står lärare i årskurserna 7-9 under de allra första reformåren 2011-2014. Vi berättar om nio skolors arbete med att omsätta reformerna i konkret organisation, planering och undervisning.

  Utgiven år
  2015
  Info
  12 bilagor
  Ladda ner som PDF (1689 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   160 kr (+porto)
  Antal sidor
  280
 4. Finns förstelärarna där de bäst behövs?

  Nej, förstelärarna finns inte i högre grad på skolor med svårare förutsättningar. Skolor som har förstelärare har inte lägre meritvärden eller föräldrar med lägre utbildningsnivå än de som inte har förstelärare. Inte heller är andelen nyinvandrade elever högre på de skolor som har förstelärare.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (732 KB)

Paginering för sökresultat: