Modersmål, minoritetsspråk

1-20 av 216 träffar

 1. Greppa flerspråkigheten

  Vikten av att elevers språkliga kunskaper och erfarenheter ses som tillgångar för lärande i skolan är den röda tråden för den här kunskapsöversikten.

  Utgiven år
  2018
  Ladda ner som PDF (1382 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   30 kr (+porto)
  Antal sidor
  158
 2. Grundläggande litteracitet. Att undervisa vuxna med svenska som andraspråk

  Denna kunskapsöversikt visar aktuell forskning kring skriftspråksundervisningen hos vuxna med kort eller ingen skolbakgrund. Översikten överblickar litteracitetsfältet samt historisk och teoretisk grund för skriftspråksundervisning. Publikationen finns även på engelska, se länk längre ner på sidan.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (2116 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  116
 3. Nya perspektiv inom ämnet modersmål

  Det här materialet belyser språkrevitalisering, synen på första- och andraspråk inom ämnet modersmål och olika strategier för att stödja språkutveckling. I materialet finns även några exempel på strategier för kommunikation, läsning, skrivande och lyssnade.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (1073 KB)

Paginering för sökresultat: