Prov och resultat

1-20 av 122 träffar

 1. PISA 2015. 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik

  För första gången sedan PISA-undersökningarna startade visar kunskapsresultaten för de svenska 15-åringarna på en uppgång. I PISA 2015 är deras genomsnittliga resultat högre än OECD-genomsnittet i läsförståelse och på samma nivå som OECD-genomsnittet i naturvetenskap och matematik.

  Utgiven år
  2016
  Info
  1 bilagor
  Ladda ner som PDF (1931 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   60 kr (+porto)
  Antal sidor
  56
 2. Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9

  En uppföljning av lärares, rektorers och elevers uppfattningar om nationella proven.

  Vilken roll spelar de nationella proven i skolan? Påverkar de undervisningen? Denna studie ger indikationer på hur det förhåller sig men på grund av låg svarsfrekvens ska resultaten tolkas med försiktighet.

  Utgiven år
  2016
  Info
  5 bilagor
  Ladda ner som PDF (1006 KB)
 3. Provpoängens tillförlitlighet

  Rapporten syftar till att ge en beskrivning av tillförlitligheten i bedömningar som baseras på prov och provpoäng. Bakgrunden till rapporten är det ökade antalet nationella prov i skolan samt de tendenser som visar att proven får allt större betydelse när det gäller till exempel betygssättning.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (1997 KB)

Paginering för sökresultat: