Prov och resultat

1-20 av 121 träffar

 1. PISA 2015. 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik

  För första gången sedan PISA-undersökningarna startade visar kunskapsresultaten för de svenska 15-åringarna på en uppgång. I PISA 2015 är deras genomsnittliga resultat högre än OECD-genomsnittet i läsförståelse och på samma nivå som OECD-genomsnittet i naturvetenskap och matematik.

  Utgiven år
  2016
  Info
  1 bilagor
  Ladda ner som PDF (1931 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   60 kr (+porto)
  Antal sidor
  56
 2. Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9

  En uppföljning av lärares, rektorers och elevers uppfattningar om nationella proven.

  Vilken roll spelar de nationella proven i skolan? Påverkar de undervisningen? Denna studie ger indikationer på hur det förhåller sig men på grund av låg svarsfrekvens ska resultaten tolkas med försiktighet.

  Utgiven år
  2016
  Info
  5 bilagor
  Ladda ner som PDF (1006 KB)
 3. Provpoängens tillförlitlighet

  Rapporten syftar till att ge en beskrivning av tillförlitligheten i bedömningar som baseras på prov och provpoäng. Bakgrunden till rapporten är det ökade antalet nationella prov i skolan samt de tendenser som visar att proven får allt större betydelse när det gäller till exempel betygssättning.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (1997 KB)
 4. Provbetygens stabilitet

  I rapporten får du en beskrivning och analys av variationen i provbetygen i ämnesproven i årskurs 9 under åren 1998-2012. Syftet med rapporten är att ge underlag för att fatta beslut om vad som kan ses som acceptabla variationer ur ett kvalitetssäkringsperspektiv.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (1632 KB)

Paginering för sökresultat: