Regelverk

1-20 av 26 träffar

 1. Allmänna råd om prövning

  De allmänna råden om prövning gäller för grundskolan, specialskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. De har tagits fram för att stödja huvudmän, rektorer och lärare i deras arbete med att genomföra prövningar på ett likvärdigt sätt.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (447 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  38
 2. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

  Den 1 februari 2013 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö gälla. I den här trycksaken kan du ta del av Skolverkets information om vad föreskrifterna innebär för eleven, skolan, huvudmannen och arbetsgivaren.

  Utgiven år
  2013
  Ladda ner som PDF (418 KB)
 3. Politisk information i skolan

  Stödmaterialet ger vägledning till rektorer, lärare och huvudmän hur de ska förhålla sig till skolans politiska omvärldskontakter. Materialet är reviderat våren 2012 utifrån förändringar i regeringsformen och skolförfattningar.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (343 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   60 kr (+porto)
  Antal sidor
  25
 4. Unga med skyddade personuppgifter

  Boken vänder sig till personal i förskola, skola samt till huvudmännen och ger konkreta råd om hur de kan ta emot unga med skyddade personuppgifter på ett bra sätt. Det är viktigt med system, rutiner, planering och förberedelser som ger säkerhet.

  Utgiven år
  2011
  Ladda ner som PDF (1199 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  60

Paginering för sökresultat: